Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2019.

PAM – Pla d’Acció Municipal 2019

Programa Despeses corrents

 • Import concedit: 18.072 €

Programa Despeses per inversió

 • Actuació: Reformes i millores per realitzar al parc infantil
 • Pressupost: 15.815,84 €  Cost total actuació: 14.325,35 €  Import concedit: 7.800 €

Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

 • Import concedit: 5.000 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

 • Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic.
 • Pressupost mínim a executar: 1.048,93 €
 • Import concedit: 996,49 €

Per actuacions de protecció de la salut pública

 • Programa: Seguretat a zones de bany (piscines)
 • Pressupost mínim a executar:6.009,17 €
 • Import concedit: 5.708,72 €

Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

 • Pressupost mínim a executar: 2.954,60 €
 • Import concedit: 2.806,87 €

Subvencions Patronat de Turisme

Programa concrets i activitats de promoció turística

 • Import concedit: 1.776,43 €

Programa productes agroalimentaris i artesans de qualitat

 • Import concedit: 3.501,64 €