Equip de govern

Alcalde i president:

Jonàs Macip Simó

Àrea: Serveis Municipals

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Secretària actual: Montserrat Blasco Mut

Regidors:

Taís Simó Garcia 1r Tinent Alcalde

Àrea: Urbanisme i Obres, Serveis Socials i Comunicació

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Núria Macip Simó 2a tinent d'alcalde

Àrea: Turisme i Cultura.

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Sira Barberan Pérez

Àrea: Hisenda i personal laboral.

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Albert Costa Miralbell

Àrea: Promoció, Agricultura, paisatge i Territori

Partit polític: Sumem per Porrera-AM

Antoni Pérez Estivill

Àrea: Esports, manteniment i Festes.

Partit polític: MES Moviment d'Esquerres (Independent)

Teresa Fernández Usac

Partit polític: MES Moviment d'Esquerres

Subscriure a