Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

print pdf
10/09/2019

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l'any 2019

PAM - Pla d’Acció Municipal 2019

Programa Despeses corrents

Import concedit: 18.072 €

Programa Despeses per inversió

Actuació: Reformes i millores per realitzar al parc infantil

Pressupost: 15.815,84 €  Cost total actuació: 14.325,35 €  Import concedit: 7.800 €

Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

Import concedit: 5.000 €