Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l'any 2018

print pdf
18/09/2018

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l'any 2018

 

Subvencions del Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC) - Cultura

Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Actuació: Reformes cementiri municipal. Pressupost mínim a executar: 5.263,16 €

Import concedit: 5000 €

Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 9.445 €

 

Programa: Programes i activitats culturals

Actuació: Programes i activitats culturals de l’any 2018

Pressupost mínim a executar:6.090,40 €

Import concedit: 1.218,08 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

PEXI

Programa de sanejament, abastament i distribució d’aigua potable

Actuació: Renov. escomeses dom. xarxa d’abastament municipal d’aigua. Pressupost: 9.300 €

Import concedit: 7.234 €

PAM - Pla d’Acció Municipal 2018

Programa Despeses corrents

Import concedit: 40.412 €

Programa Despeses per inversió

Actuació: Projecte de pavimentació de la plaça Catalunya. (2a fase) Pressupost: 25.200 €

Import concedit: 23.940 €

Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

Import concedit: 10.000 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic. Pressupost mínim a executar: 1.891,26 €

Import concedit: 1.796,70 €

Per actuacions de protecció de la salut pública

Programa: Seguretat a zones de bany (piscines)

Pressupost mínim a executar:6.340,80 €

Import concedit: 6.023,76 €

Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

Pressupost mínim a executar: 3.346,66 €

Import concedit: 3.179,33 € (Manteniment)

Programa: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

Pressupost mínim a executar: 1.294,23 €

Import concedit: 1.229,52 €