Plaça de la Guineu

s. XIX

Rellotge de sol vertical declinant. L’autor, a més, va deixar constància de l’orientació a la paret. Construït durant la segona meitat del s. XIX, el quadrant està pintat al fresc. Vertical declinant. Orientació sud-est. Pintura al fresc sobre arrebossat de calç. Les línies horàries, en xifres aràbigues, van de la 1 del migdia fins a les 8 del vespre. Els senyals anteriors a la 1 del migdia no hi figuren, ja que el Sol no toca la façana fins passat el migdia. Per a poder ser paral·lel   l’eix terrestre, el gnòmon s’ha de col·locar paral·lel a la paret.