Consistori

Alcalde i president:

Jonàs Macip Simó

Àrea:Serveis Municipals Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Secretària actual: Montserrat Blasco Mut

 

Regidors:

Jonàs Macip Simó

Àrea: Serveis, instal.lacions i representació institucional.

Partit polític: Sumem per Porrera- AM

Taís Simó Garcia 1a Tinent Alcalde

Àrea: Urbanisme, benestar social i comunicació

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Núria Macip Simó 2a Tinent Alcalde

Àrea:  Turisme, cultura i associacionisme.

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Sira Barberan Pérez

Àrea: Economia i hisenda, administració i recursos humans- Tresorera.

Partit polític: Sumem per Porrera - AM

Albert Costa Mirambell

Àrea: Promoció, paisatge i agricultura, 

Partit polític: Sumem per Porrera-AM

Antoni Pérez Estivill

Àrea: Esports, manteniment  i festes.

Partit polític: MES Moviment d'Esquerres (Independent)

Teresa Fernández Usac

Partit polític: MES Moviment d'Esquerres

Subscriure a