Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l’any 2016

Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l’any 2016.

Subvencions de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme

Programa: Realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat. Import concedit: 1.421,53 €

Programes concrets i activitats de promoció turística. Import concedit: 1.472,99 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM)

Actuacions integrals al Territori i Cooperació

Programa: Caràcter excepcional

 • Actuació: Reforma urgent i prioritària del sistema elèctric i de les humitats a la casa consistorial de Porrera. Import concedit: 4.650,88 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

 • Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic. Import concedit: 3.482,70 €

Per actuacions de protecció de la salut pública

Programa: Seguretat a zones de bany (piscines).

 • Import concedit: 7.394,80 €

Programa: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 • Import concedit: 3.692,08 € (inversió) i 3.084,06 € (manteniment)

Programa: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

 • Import concedit: 1.500,12 €

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

 • Actuació: Reformes i millores al casal municipal.
 • Import concedit: 4.898,94 €

Programa: Catàleg cultural.

 • Import concedit: fins a 7.871,00 €

Programa: Programes i activitats culturals.

 • Actuació: Programes i activitats culturals de l’any 2016.
 • Import concedit: 928,63 €

Programa: Projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i extraordinari (Inversions)

 • Actuació: Condicionament del camp de futbol.
 • Import concedit: 7.582,18 €