Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l’any 2017

Subvencions de la Diputació de Tarragona durant l’any 2017.

Subvencions de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme

Programa: Realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

 • Actuació: Fira Tasta Porrera 2017
 • Import concedit: 1.440,97 €

Programes concrets i activitats de promoció turística

 • Import concedit: 472,37 €

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

 • Actuació: Reformes i millores piscina municipal. Pressupost: 5.461,89 €
 • Import concedit: 4.485,50 €

Programa: Catàleg cultural

 • Import concedit: fins a 8.658,10 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

 PEXI

Programa modernització equipaments informàtics

 • Actuació: Renovació equipament informàtic: maquinari i programari. Pressupost: 2.691,40 €
 • Import concedit: 2.125,66 €

Programa millora xarxes bàsiques municipals

 • Actuació: Reduir cabals d’aigües blanques transportada per la xarxa. Pressupost: 5376,15 €
 • Import concedit: 5.107,34 €

PAM – Pla d’Acció Municipal 2017

Programa Despeses corrents

 • Import concedit: 43.496,05 €

Programa Despeses per inversió

 • Actuació: Pavimentació i serveis a la plaça Catalunya. Pressupost: 57.429,43 €
 • Import concedit: 54.557,95 €

Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

 • Import concedit: 10.000 €

Subvencions de caràcter excepcional 2017

Programa: Línia C

 • Actuació: Renovació servei clavegueram P. Catalunya. Pressupost: 13.430,02 €
 • Import concedit: 12.758,52 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

 • Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic. Pressupost: 3.258,48 €
 • Import concedit: 2.374,62 €

Per actuacions de protecció de la salut pública

Programa: Seguretat a zones de bany (piscines)

 • Import concedit: 7.277,00 €

Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

 • Import concedit: 3.965,69 € (Inversió) i 1.983,63 € (Manteniment)

Programa: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

 • Import concedit: 1.377,23 €