Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2018

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

 • Actuació: Reformes cementiri municipal. Pressupost mínim a executar: 5.263,16 €
 • Import concedit: 5000 €
 • Programa: Catàleg cultural
 • Import concedit: fins a 9.445 €

Programa: Programes i activitats culturals

 • Actuació: Programes i activitats culturals de l’any 2018
 • Pressupost mínim a executar:6.090,40 €
 • Import concedit: 1.218,08 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

PEXI

 • Programa de sanejament, abastament i distribució d’aigua potable
 • Actuació: Projecte de recuperació de l’accés a la mina Miralles i impermeabilització de la coberta de la caseta de serveis del dipòsit municipal d’aigua.
 • Import concedit: 7.234 €

PAM – Pla d’Acció Municipal 2018

Programa Despeses corrents

 • Import concedit: 40.412 €

Programa Despeses per inversió

 • Actuació: Projecte de pavimentació de la plaça Catalunya. (2a fase) Pressupost: 25.200 €
 • Import concedit: 23.940 €

Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

 • Import concedit: 10.000 €

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

 • Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic. Pressupost mínim a executar: 1.891,26 €
 • Import concedit: 1.796,70 €

Programa: Seguretat a zones de bany (piscines)

 • Pressupost mínim a executar:6.340,80 €
 • Import concedit: 6.023,76 €

Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

 • Pressupost mínim a executar: 3.346,66 €
 • Import concedit: 3.179,33 € (Manteniment)

Programa: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

 • Pressupost mínim a executar: 1.294,23 €
 • Import concedit: 1.229,52 €