Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2018

Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i l’Esport.

  • Import concedit: 2.261,78 €

Subvencions Joventut : Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2018

  • Import concedit: 500 €