Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2019

PAM – Pla d’Acció Municipal 2019

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 18.072 €

 

-Programa Despeses per inversió

Actuació: Reformes i millores per realitzar al parc infantil Pressupost: 15.815,84 €

Cost total actuació: 14.325,35 €   Import concedit: 7.800 €

 

-Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

Import concedit: 5.000 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

-Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Actuació: Millores de les instal·lacions del consultori mèdic.

Pressupost mínim a executar: 1.048,93 €

Import concedit: 996,49 €

 

Per actuacions de protecció de la salut pública

-Programa: Seguretat a zones de bany (piscines)

Pressupost mínim a executar:6.009,17 €

Import concedit: 5.708,72 €

 

-Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

Pressupost mínim a executar: 2.954,60 €

Import concedit: 2.806,87 €

 

-Programa: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

Pressupost mínim a executar: 1.740,35 €

Import concedit: 1.653,33 €

 

Subvencions Patronat de Turisme

-Programa concrets i activitats de promoció turística

Import concedit: 1.776,43 €

 

-Programa productes agroalimentaris i artesans de qualitat

Import concedit: 3.501,64 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Actuació: Reformes coberta casal municipal. Pressupost mínim a executar: 5.263,16 €

Import concedit: 5000 €

 

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 9.445 €

 

Programa: Programes i activitats culturals

Actuació: Programes i activitats culturals de l’any 2019

Pressupost mínim a executar: 6.204,00 €

Import concedit: 1.240,75 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

-Programa: Subvencions per a restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals

Actuació: Reconstrucció d’un mur a la zona d’aparcament del carrer Major de Porrera

Pressupost mínim a executar: 47.146,63 €

Import concedit: 44.789,29 €