Bans del Il.lm. Alcalde de l’Ajuntament de Porrera en relació a les Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) i Decret d’Alcaldia.