Mesures extraordinàries a Catalunya per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 18-8-20

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al territori de
Catalunya per a l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost
de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia
de COVID-19.

DOCUMENT ADJUNT