Bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

ENLLAÇ AL DOGC 8268