Convocatòria anticipada per a l’any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

EMC/2943/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a
l’any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (ref. BDNS 534016).

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA DOGC 8275

ENLLAÇ A LES BASES REGULADORES DOGC 8268