Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2020

PAM – Pla d’Acció Municipal 2020

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

-Programa Despeses per inversió

Actuació: Adquisició immobles C/ 11 de setembre, núm. 4

Pressupost: 345.963,88 €

Import concedit: 145.805,06 €

-Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

Import concedit: 10.000 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) –Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Per actuacions de protecció de la salut pública

-Programa: Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19

Actuació: Contractació de socorristes i adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua dels vasos de les piscines municipals.

Pressupost elegible: 8.432,75 €

Import concedit: 8.145,60 €

-Programa: Millora de la qualitat de l’aigua consum humà

Pressupost mínim a executar: 4.154,95 €

Import concedit: 3.947,20 €

-Programa: Actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

Pressupost mínim a executar: 959,19 €

Import concedit: 911,23 €

-Programa: Realització d’actuacions destinades a la protecció i defensa d’animals domèstics

Pressupost mínim a executar: 1.724,25 €

Import concedit: 1.638,04 €

-Programa: Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Pressupost mínim a executar: 603,84 €

Import concedit: 573,65 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 8.573,00 €

-Programa: Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19

Actuació: Contractació de personal per a regular els aforaments de les instal·lacions esportives municipals

Pressupost elegible: 7.000,00 €

Import concedit: 7.000,00 €

 

Subvencions de l’Àrea de recursos humans, ocupació i emprenedoria

 –Programa: Subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID 19

Actuació: Activitat de dinamització dels diferents agents econòmics locals afectats per la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la COVID19

Pressupost elegible reactivació econòmica: 1.000,00 €

Import concedit: 1.000,00 € 

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) – Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

-Programa: Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals

Actuació: Reparació de la vorera i la calçada del tram final del C/ Prat de la Riba

Pressupost elegible: 40.249,21 €

Pressupost mínim a executar: 31.578,95 €

Import concedit: 30.000,00 €

 

 

Subvencions del Patronat de Turisme

-Programa: Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística

Actuació: Accions derivades de plans estratègics – Activitats de promoció turística al municipi de Porrera

Pressupost elegible: 3.000,00 €

Import: 1.500,00 €

Import concedit: 565,69 €