Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

PAM – Pla d’Acció Municipal 2021

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 8.573,00 €

-Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular.

Actuació: Exposició Invisibles

Pressupost elegible: 2.341,45 

Import concedit: 1.756,09

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM)-Cooperació

Programa: Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals.

Actuació: Acondicionament carrers despres del temporal

Pressupost elegible: 5.971,74 

Import concedit: 5.673,15