Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

PAM – Pla d’Acció Municipal 2021

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 8.573,00 €