Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

PAM – Pla d’Acció Municipal 2021

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 8.573,00 €

-Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular.

Actuació: Exposició Invisibles

Pressupost elegible: 2.341,45 

Import concedit: 1.756,09

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM)-Cooperació

Programa: Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals.

Actuació: Acondicionament carrers despres del temporal

Pressupost elegible: 5.971,74 

Import concedit: 5.673,15

 

Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) –Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Per generar entorns més resilients, segurs i saludables

 Línia 1 – Vigilància de les zones de bany

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.131,20 euros
Import concedit: 6.712,71 euros

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Pressupost Elegible: 7.792,40 euros
Import concedit: 5.214,00 euros

Línia 2 – Protecció de la Salut Pública

Pressupost Elegible: 18.553,70 euros

Import concedit: 12.763,00 euros

 

Subvencions per la transició energètica i acció climàtica.

Concepte: Línia 3 – Biomassa
Pressupost Elegible: 72.549,04 euros
Import concedit: 26.771,99 euros