Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2022

PAM – Pla d’Acció Municipal 2022

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 8.573,00 €

-Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular.

Actuació: Bicentenari de la crema del poble de Porrera

Pressupost elegible: 20.000,00 

Import concedit: 14.080,90 €

 

Subvenció Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

 Línia 1 – Vigilància de les zones de bany

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.639,40 euros
Import concedit: 6.708,75 euros

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Pressupost Elegible: 7.114,80 euros
Import concedit: 5.524,86 euros

Línia 2 – Protecció de la Salut Pública

Pressupost Elegible: 14.129,35 euros

Import concedit: 10.104,74 euros

 

Subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica

Concepte: Línia 2 – PAESC
Pressupost Elegible: 35.342,96 euros
Import concedit: 33.008,38 euros

 

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

Concepte: C I) Millora de la ciberseguretat
Pressupost Elegible: 5.687,00 euros
Import concedit: 3.632,54 euros

Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà

Concepte: Millora i renovació equipament Casal municipal

Pressupost Elegible: 19.531,09 €
Import concedit: 18.554,53 euros