Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2021

Subvencions Joventut: Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2021.

Import concedit: 500 €

 

Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i l’Esport.

Import concedit: 765,84 €