Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2022

Subvencions Joventut: Contracte programa subscrit entre el Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2022.

Import concedit: 500 €