Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2023

PAM – Pla d’Acció Municipal 2023

-Programa Despeses corrents

Import concedit: 33.950,19 €

 

Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura

-Programa: Catàleg cultural

Import concedit: fins a 12.104,53 €

 

Subvenció per a personal de socorrisme a les piscines municipals

Pressupost Elegible: 9.073,06 euros
Import concedit: 7.277,37 euros

 

Subvenció per la Transició energètica i acció climàtica

Pressupost Elegible: 15.654,16 euros

Import concedit: 13.825,99 euros

 

Subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals

Pressupost Elegible: 9.575,50 euros

Import concedit : 9.096,73 euros

 

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics

Pressupost Elegible: 7.223,93  euros

Import concedit : 6.065,97 euros

 

Subvenció destinades a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals

Pressupost Elegible: 17.955,00 euros

Import concedit: 16.851,66 euros