Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Línia 1 – Vigilància de les zones de bany

L’Ajuntament de Porrera per la temporada d’estiu 2022 va contractar una empresa per dur a terme el servei d’agent cívic i el servei de vigilància i socorrisme a la Piscina municipal.

Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de  12.233,61 euros

 

 Línia 2- Protecció salut pública

S’han executat les actuacions que seguidament s’indiquen a través d’empreses contractades:

  • En matèria d’aigua de consum humà: neteja del dipòsit de l’aigua;  canvi d’escomeses per evitar fuites d’aigua; adquisició de producte per clorar l’aigua del dipòsit i  realització d’analítiques a la xarxa d’aigua de consum humà.
  • Tractaments trimestrals a la xarxa de clavegueram municipal per control de rosegadors i paneroles.
  • Tractaments trimestrals per rosegadors i formigues, al casal i a l’escola
  • Quant a neteja i desinfecció, neteja del Casal Municipal.
  • Quant a gestió d’animals domèstics abandonats, esterilització de gats i gates.

Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 10.104,74 euros.