Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, convocatòria 2022.

L’Ajuntament ha dut a terme una millora i renovació del equipament del Casal municipal amb un pressupost elegible de 19.531,09€.

Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 18.554,53 €.