Subvenció nominativa per a la rehabilitació d’un immoble per entitats culturals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Porrera una subvenció nominativa de 80.000€ per a la rehabilitació de l’immoble “El Teatret” per a seu d’entitats culturals, amb un pressupost elegible de 100.846,57 €.