Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, anualitat 2023

La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per a l’exercici 2023, va atorgar l’import de 6.065,97 € a l’Ajuntament de Porrera.

Amb aquesta subvenció es van executar les actuacions que seguidament s’indiquen a través d’empreses contractades:

  • Tractaments trimestrals a la xarxa de clavegueram municipal per control de rosegadors i paneroles.
  • Tractaments trimestrals per rosegadors i formigues, als edificis municipals.

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.