Barranquill

s. XIX

Vertical declinant. Orientació sud-est. Mixta al fresc i aI tremp sobre arrebossat de calç.