Ca Les Viudes

s. XIX

Vertical declinant. Orientació sud-est. Gravat sobre una placa de pedra.