Cal Peirí

1909

Vertical declinant. Orientació sud-est. Pintura sobre arrebossat de calç.