Cal Vallvé

s. XIX

Vertical declinant. Orientació sud-est. Pintura sobre arrebossat de calç.