Sr. Ernest Fonts Pi

2n. Tinent d’alcalde, Àrea d’Urbanisme i Obres