Sr. Jose Ramírez Duran

1r. Tinent d’alcalde, Àrea de Cultura i Turisme