Aprovació inicial de modificacions puntuals del POUM

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2021 s’ha aprovat inicialment les següents Modificacions Puntuals del POUM: – Modificació número 2 del POUM respecte a la modificació de l’article 137 de la normativa relatiu a condicions de les obres en elements inclosos en el catàleg del patrimoni arquitectònic – Modificació … Llegiu més Aprovació inicial de modificacions puntuals del POUM

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

PAM – Pla d’Acció Municipal 2021 -Programa Despeses corrents Import concedit: 33.950,19 €   Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura -Programa: Catàleg cultural Import concedit: fins a 8.573,00 € -Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Actuació: Exposició Invisibles Pressupost elegible: 2.341,45  € Import concedit: … Llegiu més Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021