Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2023

PAM – Pla d’Acció Municipal 2023 -Programa Despeses corrents Import concedit: 33.950,19 €   Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura -Programa: Catàleg cultural Import concedit: fins a 8.898,03 €   Subvenció per a personal de socorrisme a les piscines municipals Pressupost Elegible: 9.073,06 euros Import concedit: 7.277,37 euros  

Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2021

Subvencions Joventut: Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2021. Import concedit: 500 €   Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i l’Esport. Import … Llegiu més Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2021

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2022

PAM – Pla d’Acció Municipal 2022 -Programa Despeses corrents Import concedit: 33.950,19 €   Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura -Programa: Catàleg cultural Import concedit: fins a 8.573,00 € -Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Actuació: Bicentenari de la crema del poble de Porrera Pressupost … Llegiu més Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2022

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

PAM – Pla d’Acció Municipal 2021 -Programa Despeses corrents Import concedit: 33.950,19 €   Subvencions del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) – Cultura -Programa: Catàleg cultural Import concedit: fins a 8.573,00 € -Programa: Subvencions per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Actuació: Exposició Invisibles Pressupost elegible: 2.341,45  € Import concedit: … Llegiu més Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2021

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2020

PAM – Pla d’Acció Municipal 2020 -Programa Despeses corrents Import concedit: 33.950,19 € -Programa Despeses per inversió Actuació: Adquisició immobles C/ 11 de setembre, núm. 4 Pressupost: 345.963,88 € Import concedit: 145.805,06 € -Programa de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Import concedit: 10.000 €   Subvencions del Servei d’Assistència Municipal (SAM) –Servei de Medi Ambient, … Llegiu més Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2020

Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2019

Subvencions Joventut: Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat 2019. Import concedit: 500 € Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i … Llegiu més Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2019

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

  Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona durant l’any 2019 PAM – Pla d’Acció Municipal 2019 -Programa Despeses corrents Import concedit: 18.072 €   -Programa Despeses per inversió Actuació: Reformes i millores per realitzar al parc infantil Pressupost: 15.815,84 € Cost total actuació: 14.325,35 €   Import concedit: 7.800 €   -Programa de Sosteniment del … Llegiu més Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona any 2019

Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2018

Subvencions per activitats de promoció de la Cultura, el Turisme, la promoció Econòmica, Social, el Comerç i l’Esport. Import concedit: 2.261,78 € Subvencions Joventut : Contracte programa subscrit entre la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Fitxa 43 Anualitat … Llegiu més Subvencions concedides pel Consell Comarcal del Priorat durant l’any 2018